Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την οργανωμένη plazz Yabanaki που διέθεσαν δωρεάν την παραλία στα παιδιά του Οικοτροφείου μας καθώς και τους συνοδούς μας χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Στους καιρούς αυτούς, που οι κοινωνικοί φορείς δέχονται τεράστιο πλήγμα , είναι ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε, ότι υπάρχουν πλαίσια, που στηρίζουν με τον τρόπο που μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τα άτομα του προσωπικού που ήταν πάντα ευγενικά αλλά και προστατευτικά απέναντι στα παιδιά μας.

Επιστημονικά Άρθρα

  • Αυτισμός +

       Ο Αυ­τι­σμός εί­ναι μία ψυ­χο­πνευ­μα­τι­κή δια­τα­ρα­χή, ε­πι­στη­μο­νι­κά δυ­σε­ξή­γη­τη ως Read More
  • 8+1 λά­θος α­πό­ψεις για τον αυ­τι­σμό +

    Πολ­λά α­κού­με α­πό ε­δώ και α­πό ε­κεί για τον αυ­τι­σμό. Read More
  • 1

donation2

Η βοήθεια σας είναι πολύ σημαντική στο έργο μας. Πατήστε στο εικονίδιο για να κάνετε μία δωρεά μέσω τραπέζης.