Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Άγιος Νικόλαος» (εφεξής «Σύλλογος»), ενεργώντας ως «υπεύθυνος επεξεργασίας», είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο. Όπου υπάρχει αναφορά στο Σύλλογο περιλαμβάνει και το Οικοτροφείο που λειτουργεί μερίμνει του Συλλόγου και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

Ο Σύλλογος και το Οικοτροφείο εδρεύουν στην Παιανία, (Aνθηρού & Ιτιάς, Παιανία, 19022).

Η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει ως σκοπό, αφενός να περιγράψει το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των οικοτρόφων και των προσώπων που σχετίζονται με αυτούς, και αφετέρου να εξηγήσει τα δικαιώματα που τα πρόσωπα αυτά έχουν και απορρέουν από την ανωτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων.

Κάθε μεταβολή – τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική θα δημοσιεύεται εδώ και θα είναι άμεσα προσβάσιμη σε όλους.

1. Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;
Για να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας δεν απαιτείται η οποιαδήποτε μορφή εγγραφής και δεν χρειάζεται να δώσετε το οποιοδήποτε στοιχεί, μέσω του οποίου θα μπορούσε να υπάρξει ταυτοποίησή σας. Το μόνο σημείο στο οποίο σας ζητούνται τα αναγκαία Προσωπικά Δεδομένα, είναι αυτό που εκδηλώνετε ενδιαφέρον για να εξεταστεί η περίπτωσή σας ως «υποψηφίου οικοτρόφου». Σε αυτήν την περίπτωση τα στοιχεία σας συλλέγονται σε ασφαλές περιβάλλον και θα χρησιμοποιηθούν από εμάς μόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που η αίτησή σας προκριθεί για περαιτέρω αξιολόγηση. Αυτή η διαδικασία δεν κοινοποιείται στο διαδίκτυο.

2. Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για στατιστικές αναλύσεις επί της χρήσης ιστοσελίδας - cookies:
Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν τον ιστότοπο, μόνο για στατιστικούς λόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ενδέχεται να καταγράψουμε τις συγκεκριμένες σελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, την ιστοσελίδα από την οποία προσήλθατε στον ιστότοπό μας και κάποιες από τις αναζητήσεις που τυχόν πραγματοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από εμάς για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου και τη μέτρηση χρήσης του ιστοτόπου μας για σκοπούς στατιστικούς.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε «cookies» που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης («browser») και τη συσκευή σας (π.χ. τομέας (domain) του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης). Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα «cookies» δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής («browser») σας να σας ειδοποιεί όταν λάβετε ένα «cookie». Αυτό θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε εάν θέλετε να το δεχτείτε ή όχι. Ωστόσο, εάν δεν το δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του λογισμικού περιήγησης.
Μπορείτε να μην επιτρέπετε την αποδοχή χρήσης «cookies» σε καμία περίπτωση. Αυτό γίνεται με ειδική ρύθμιση από τον περιηγητή σας (browser). Τέλος, μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα «cookies» τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί, είτε άπαξ ή δίνοντας εντολή να μη φυλάσσονται τα cookies Η εντολή αυτή δίδεται από τον browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των «cookies» στη συσκευή σας παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τη λειτουργία Βοήθεια (Help) στον browser σας ή να επισκεφτείτε το www.aboutcookies.org, που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για το πώς να το κάνετε αυτό σε διάφορους «browser».
Τα όποια προσωπικά δεδομένα τυχόν συλλεγούν μέσω των «cookies» συλλέγονται ψευδωνυμοποιημένα και υπόκεινται στο δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Ενδέχεται επίσης, να πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον ιστότοπο, περιστασιακή χρήση διαδικτυακών ετικετών ιστοτόπων (internet tags) (ετικέτες ενεργειών, GIF ενός πίξελ, κενά GIF, αόρατα GIF και GIF 1 επί 1 (1x1)) και «cookies» τα οποία μπορεί να αναπτύχθούν μέσω συνεργατών/ προμηθευτών που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης ή ανάλυσης διαδικτυακής χρήσης ιστοτόπου («web analytics»). Οι συνεργάτες/ προμηθευτές αυτοί μπορεί να βρίσκονται και να αποθηκεύουν τις αντίστοιχες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) σε μια ξένη χώρα. Αυτές οι διαδικτυακές ετικέτες τοποθετούνται τόσο σε διαδικτυακές διαφημίσεις που κατευθύνουν τους χρήστες σε αυτόν τον ιστότοπο όσο και σε διαφορετικές σελίδες αυτού του ιστοτόπου.
Χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνολογία για να μετρήσουμε την ανταπόκριση των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας και την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των σελίδων που ανοίγουν και των πληροφοριών που συμβουλεύονται) καθώς και για την αξιολόγηση της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου.
Οι συνεργάτες/προμηθευτές παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών ή ανάλυσης διαδικτύακής χρήσης ιστοτόπου μπορεί να συλλέξουν δεδομένα για τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας ή άλλων ιστοσελίδων λόγω αυτών των διαδικτυακών ετικετών, μπορεί να συντάξουν εκ μέρους μας αναφορές σχετικά με την επισκεψιμότητα/κίνηση (website’s activity) και ενδέχεται να παρέχουν περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται εν γένει με τη χρήση του ιστοτόπου και του Διαδικτύου. Επίσης, μπορεί να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες σε άλλα μέρη, εάν υπάρχει σχετική νομική απαίτηση να το πράξουν, ή εάν προσλαμβάνουν άλλα μέρη για να επεξεργάζονται πληροφορίες για λογαριασμό τους.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές ετικέτες και τα cookies που σχετίζονται με τις διαδικτυακές διαφημίσεις ή για να να αποκλείσετε τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους, μπορείτε να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του «Network Advertising Initiative» το σύνδεσμο http://www.networkadvertising.org.

3. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον διαβιβάζονται;
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, εφόσον κάτι τέτοιο μας ζητηθεί.
Οι ανωτέρω έχουν εκ του νόμου την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για συγκεκριμένο σκοπό, δεν μπορούν να πωλούν αυτά ούτε να τα κοινοποιούν σε τρίτα μέρη, εκτός αν εσείς το εγκρίνετε, αν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε τρίτους εάν μας ζητηθεί να το πράξουμε λόγω εφαρμοστέου νόμου, δικαστικής απόφασης ή κυβερνητικής πράξης ή εάν η αποκάλυψη αυτή είναι αναγκαία για την υποστήριξη οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης νομικής έρευνας ή διαδικασίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την παροχή επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων.
Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από τυποποιημένo τείχος προστασίας (firewall) και προστασία μέσω κωδικών πρόσβασης. Κατά τη διεκπεραίωση των Προσωπικών σας Δεδομένων, λαμβάνουμε μέτρα εύλογα σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μετατροπή ή καταστροφή και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας. Σκοπός των μέτρων είναι η προστασία των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

5. Επί πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω αυτού του ιστότοπου διατηρούνται σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για δύο (2) έτη, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
Όποτε επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά διατηρούνται ακριβή και ενημερωμένα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα ως επεξεργάζονται από εμάς και, εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς είναι λανθασμένες, παρωχημένες ή ελλιπείς, να ζητήσετε την διόρθωση ή την επικαιροποίησή τους,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από αυτήν την ανάκληση,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, συνολικά ή εν μέρει, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • το δικαίωμα εναντίωσης σε δίαυλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για άμεσους προωθητικούς σκοπούς και
 • το δικαίωμα να ζητήσετε την φορητότητά τους, δηλαδή την επιστροφή σε εσάς των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς ή την μεταφορά σε πρόσωπο της επιλογής σας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, χωρίς παρεμπόδιση εκ μέρους μαςκαι με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεισθε.

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail) προς τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) του Συλλόγου ή του Οικοτροφείου, κ. Ζαλώνη Αντώνη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομική επιστολή στην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ενημέρωσης με σάρωση της ταυτότητάς σας για σκοπούς ταυτοποίησης ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου ταυτοποίησης, κατανοώντας ότι τα προσωπικά δεδομένα επί αυτών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητας σας.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον ως άνω DPO, ο οποίος θα διερευνήσει το αίτημά σας.
Επικοινωνώντας μαζί μας, είναι απαραίτητο να μας δώσετε τα αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίησή σας, να μας ενημερώσετε για το θέμα που σας απασχολεί, καθώς και τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που θα θέλατε να παρέχουμε.
Σε κάθε περίπτωση, εάν νομίζετε ότι θίγεστε από την ως άνω επεξεργασία ή δεν μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που διαφυλάσσουμε για εσάς, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων, πέραν των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας.

7. Επικοινωνήστε μαζί μας
Αν έχετε κάποια ερώτηση, θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα ή δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail) προς τον DPO του Συλλόγου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ο οποίος και θα δειρευνήσει το θέμα σας και θα σας απαντήσει εντός των νομίμων προθεσμιών.

Επιστημονικά Άρθρα

 • Αυτισμός +

     Ο Αυ­τι­σμός εί­ναι μία ψυ­χο­πνευ­μα­τι­κή δια­τα­ρα­χή, ε­πι­στη­μο­νι­κά δυ­σε­ξή­γη­τη ως Read More
 • 8+1 λά­θος α­πό­ψεις για τον αυ­τι­σμό +

  Πολ­λά α­κού­με α­πό ε­δώ και α­πό ε­κεί για τον αυ­τι­σμό. Read More
 • 1

donation2

Η βοήθεια σας είναι πολύ σημαντική στο έργο μας. Πατήστε στο εικονίδιο για να κάνετε μία δωρεά μέσω τραπέζης.

Αίτηση υποψηφίου

Πατήστε ΕΔΩ, ώστε να μεταφερθείτε στην περιοχή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥ.