Συγγραφέας: Α.Ν. • Δημοσίευση: 2017-04-06 • Κατηγορία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ • Ετικέτες: σκοπος, οικοτροφείο, Άγιος_Νικόλαος, αυτισμός, αυτιστικά_παιδιά

Σ κοπός του Συλλόγου είναι να βοηθήσει και να στηρίξει τα άτομα με αυτισμό, δηλαδή εκείνα που εμφανίζουν το σύνδρομο του αυτισμού καθώς και άλλες συναφείς καταστάσεις, στις οποίες τα αυτιστικά στοιχεία προέχουν και καθορίζουν τις ανάγκες της καθημερινής ζωής και την δια βίου προστασία τους. Επίσης τα άτομα που έχουν ανάγκη ολοκληρωτικής προστασίας, με προτεραιότητα τα άτομα με αυτισμό που προέρχονται κυρίως:
α) Από οικογένειες στις οποίες ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι ανάπηροι
β) Από καρκινοπαθείς οικογένειες
γ) Από μονογονεϊκές οικογένειες (λόγω χηρείας, διαζυγίου ή εγκατάλειψης)
δ) Από πολύτεκνες οικογένειες
ε) Από οικογένειες με δίδυμα αυτιστικά παιδιά ή 2 παιδιά με αυτισμό
στ) Από οικογένειες με χαμηλή οικονομική κατάσταση δηλαδή από οικογένειες που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό, λόγω των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες.

 

Για την επίτευξη του σκοπού επιδιώκει:
A) Την ίδρυση μονάδας ή μονάδων διάγνωσης, εκπαίδευσης, περίθαλψης και αποκατάστασης για όλη την ζωή των ατόμων με αυτισμό.
Β) Την ίδρυση και λειτουργία ειδικών οικοτροφείων, εκπαιδευτικών μονάδων, προστατευτικών εργαστηρίων και άλλων πρότυπων μονάδων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση, βοήθεια και στήριξη των ατόμων με αυτισμό.
Στις μονάδες αυτές τον έλεγχο και την γενική εποπτεία θα ασκεί ο Σύλλογος σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Γ) Τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων εκπαίδευσης γονέων, εκπαιδευτικών, εθελοντών και νοσηλευτών.
Δ) Την παροχή κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης, θεραπευτικής αγωγής και ειδικής άσκησης στα άτομα με αυτισμό σε ολόκληρη τη ζωή τους.
Ε) Την συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες για έρευνα και θέματα που αφορούν τον αυτισμό.
Στ) Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τον φορέων της τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας, της Εκκλησίας και της κοινωνίας γενικά.
Ζ) Προκειμένου να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του θα επιδιώξει την συνεργασία και βοήθεια της Πολιτείας, Εκκλησίας, χορηγών καθώς και λοιπών νομικών και φυσικών προσώπων.
Σήμερα ο πρωταρχικός σκοπός του Συλλόγου μας είναι οικονομική στήριξη του οικοτροφείου «Άγιος Νικόλαος» που λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2010 στην Παιανία Ν. Αττικής.
Είναι σημαντική η συνέχεια της λειτουργίας του, ώστε να παρέχει την εκπαίδευση, θεραπεία και φροντίδα δια βίου στα αυτιστικά άτομα που διαμένουν σε αυτό, και την ανακούφιση στις οικογένειες τους.