Συγγραφέας: Α.Ν. • Δημοσίευση: 2017-04-06 • Κατηγορία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ • Ετικέτες: ΔΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α)   Ιωάννης Χειμώνας                                           Πρόεδρος του Δ.Σ.

β)   Κτίστη Θεοπούλα                                             Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

γ)   Τσιαούσης π. Αθανάσιος                                Γενικός Γραμματεύς Δ.Σ.

δ)   Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος                    Ταμίας Δ.Σ.

ε)   Λουκά Σουλτάνα                                              Έφορος Δ.Σ.

στ   Χειμώνας Νεκτάριος (π. Γαβριήλ)             Μέλος Δ.Σ.

ζ)  Χωραϊτης Χαράλαμπος                                   Μέλος Δ.Σ