• Σκοπός μας...

  ...η βοήθεια και στήριξη ατόμων με αυτισμό
 • Μάθημα Ζωής!

  «Τα παι­διά με αυ­τι­σμό εί­ναι άγ­γε­λοι ε­πί Γης»
 • Συνεργαζόμαστε...

  ...με ει­δι­κούς ε­πι­στή­μο­νες για έ­ρευ­να και θέ­μα­τα που α­φο­ρούν τον αυ­τι­σμό
 • Ε­νη­μερώνουμε

  ...και ευαισθητοποιούμε κρατικούς φορείς και κοινωνία
 • Επιδιώκουμε...

  ...την κα­τάλ­λη­λη ψυ­χο­λο­γι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη
 • Λειτουργούμε...

  ...από τον Ια­νουά­ριο του 2010 στην Παια­νία Αττι­κής
 • Συμβάλλουμε...

  ...σε μια α­ξιο­πρε­πή ζωή για τα αυτιστικά άτομα και τις οι­κο­γέ­νειές τους
 • Ειδική αγωγή...

  ...εκ­παί­δευ­ση, θε­ρα­πεία και φρο­ντί­δα δια βίου στα αυ­τι­στι­κά ά­το­μα
 • Στηρίξτε...

  ...το οικοτροφείο "Άγιος Νικόλαος"
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
image

Ημέρα δραστηριοτήτων

image

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

image

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ

image

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

image

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 • 1

Μάθημα ζωής

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ιωάννης Χειμώνας – Βραβεύτηκε στην κατηγορία Μάθημα Ζωής από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».
«Στην κατηγορία των βραβείων Μάθημα Ζωής τιμούμε ανθρώπους που ανήκουν στην οικογένεια των ευπαθών ομάδων, υπερβαίνουν τις φυσικές αδυναμίες τους και ανατρέπουν τα κοινωνικά δεδομένα, επιτυγχάνοντας αξιόλογο κοινωνικό έργο.» Σημειώνει η Ένωση «Μαζί για το Παιδί».
Η τελετή πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011, στις 6μ.μ στο Ίδρυμα Ευγενίδου -Λεωφ. Συγγρού 387, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερωνύμου, καθώς και άλλων επιφανών προσώπων, παρουσία των μελών του ΔΣ του Συλλόγου, των συνεργατών του Οικοτροφείου και πολλών φίλων της προσπάθειας μας.
Ο κ. Χει­μώ­νας α­φιέ­ρω­σε την τιμητική διάκριση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους συνεργάτες του και σε όλους όσοι συνέβαλαν, δωρητές και χορηγούς, στη δημιουργία του έργου.
Εμείς ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, δημοσιεύουμε την τιμητική διάκριση προς το Σύλλογο και κατ” επέκταση στο Οικοτροφείο μας, που προέρχεται από τη μεγάλη Αγάπη του!


https://www.jenny.gr/aghios-nikolaos/
https://www.kathimerini.gr/723595/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-alh8ino-senario-zwhs-kai-ena-oikotrofeio-gia-atoma-me-aytismo

π. Αθανάσιος Τσιαούσης

Ο αιδεσιμολογιώτατος π. Αθανάσιος Τσιαούσης, πρωτοπρεσβύτερος της Ι. Μητρόοπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, γενικός γραμματέας του Δ.Σ. και βασικός συνεργάτης τόσο κατά την ανέγερση, όσο και κατά τη λειτουργία του Οικοτροφείου. Μεριμνά και για τις πνευματικές ανάγκες των οικοτρόφων μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

xeimonas2

xeimonas2

 
image

image

 
 
 
xeimonas2

Το Αυτιστικό μου παιδί

Με μονότονες κινήσεις όλο λικνίζεσαι
με το βλέμμα απλανές ψηλά κοιτάς,
σ’ ένα κόσμο που ΄χεις πλάσει όλο βυθίζεσαι
στην σιωπή, και σε κανένα δεν μιλάς.

Φτερουγίζεις με τα χέρια σου μονότονα,
σα να θες σ’ άλλους ορίζοντες να πας,
κλαις, γελάς, χωρίς λόγο και απότομα,
μουρμουρίζεις το τραγούδι που αγαπάς.

Στης ψυχής σου τον λαβύρινθο όλο χάνεσαι,
με τις πόρτες της καρδιάς σου ολόκλειστες,
την αγάπη που σου δείχνουν δεν αισθάνεσαι
και το αύριο σου μοιάζει ίδιο με το χθες.

Ο Αυτισμός από παιδάκι σε πλάνεψε,
και στην ομίχλη σ’ έμαθε να περπατάς,
και η οδύνη πήρε σάρκα και ζωντάνεψε,
σαν τον τυφώνα την ζωή μας την σκορπάς.

Σε προσπερνούνε οι συνάνθρωποι αδιάφοροι,
ίσως κουράζεις, τους λυπείς, δεν σε πονούν,
κι όμως μιλούν για ανθρωπιά σαν αδιάφθοροι,
οι τόσοι πόνοι τις καρδιές τους δεν δονούν.

Είσαι το σπλάχνο μου, σε θέλω και σε νοιάζομαι,
τα δύο χέρια μου τα απλωμένα δες,
απ’ το Θεό αντλώ όση δύναμη χρειάζομαι,
και σου φωνάζω απ’ το αδιέξοδό σου, βγες!

Κόσμος σιωπηλός, ο κόσμος ο δικός σου,
μια ανηφορική, μοναχική πορεία,
είναι ο Γολγοθάς, μα ο προορισμός σου
οδηγεί σ’ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ιερή και θεία.

Στίχοι: Ιωάννης Χειμώνας

8+1 λά­θος α­πό­ψεις για τον αυ­τι­σμό

Πολ­λά α­κού­με α­πό ε­δώ και α­πό ε­κεί για τον αυ­τι­σμό. Όμως τι α­κρι­βώς εί­ναι, πώς τον ε­ντο­πί­ζει κα­νείς σε έ­να παι­δί…
ποιες εί­ναι οι αι­τίες του και πώς α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται, ε­λά­χι­στοι γνω­ρί­ζουν.
Ας δού­με λοι­πόν τις λά­θος α­πό­ψεις που υ­πάρ­χουν γύ­ρω α­πό τον αυ­τι­σμό αλ­λά συ­νε­χί­ζουν να α­κού­γο­νται ευ­ρέως.

 


1. Ο αυ­τι­σμός πα­ρου­σιά­ζε­ται ό­ταν έ­να παι­δί αρ­χί­ζει να μι­λά­ει.
Δεν εί­ναι έ­τσι α­κρι­βώς τα πράγ­μα­τα. Ο αυ­τι­σμός σε έ­να παι­δί υ­πάρ­χει α­πό τη βρε­φι­κή του η­λι­κία μό­νο που δύ­σκο­λα μπο­ρεί να το α­ντι­λη­φθεί κα­νείς. Συ­νή­θως ο αυ­τι­σμός ε­ντο­πί­ζε­ται σε έ­να παι­δί κα­τά τη νη­πια­κή του η­λι­κία, ό­ταν αυ­τό το παι­δί δεν πα­ρου­σιά­ζει εν­δια­φέ­ρον για τους γύ­ρω του ή δεν εί­ναι προ­σκολ­λη­μέ­νο σε οι­κεία του πρό­σω­πα.


2. Η έλ­λει­ψη σι­δή­ρου συν­δέε­ται με τον αυ­τι­σμό
Μπο­ρεί ο σί­δη­ρος να παί­ζει ση­μα­ντι­κό ρό­λο στην λει­τουρ­γία του ε­γκε­φά­λου, ό­μως το 85% των αυ­τι­στι­κών παι­διών δεν πα­ρου­σιά­ζουν έλ­λει­ψη σι­δή­ρου, ό­πως δεν συμ­βαί­νει και το α­ντί­θε­το, ό­τι δη­λα­δή παι­διά με σι­δη­ρο­πε­νία, έ­χουν αυ­τι­σμό. Άρα δεν εί­ναι αλ­λη­λέν­δε­τα ο σί­δη­ρος και ο αυ­τι­σμός.


3. Πολ­λοί θεω­ρούν σπά­νια δια­τα­ρα­χή τον αυ­τι­σμό
Πά­ντως, ο αυ­τι­σμός έ­χει με­γα­λύ­τε­ρη συ­χνό­τη­τα α­πό τα παι­διά με σύν­δρο­μο Down ή διά­φο­ρες μορ­φές παι­δι­κού καρ­κί­νου. Άρα, δεν εί­ναι και σπά­νια δια­τα­ρα­χή ο αυ­τι­σμός.

 


4. Οι ε­πι­στή­μο­νες γνω­ρί­ζουν τα αί­τια του αυ­τι­σμού
Αν και γί­νο­νται συ­νε­χώς έ­ρευ­νες, δεν έ­χουν βρει α­κό­μα οι ε­πι­στή­μο­νες τα α­κρι­βή αί­τια πα­ρου­σία­σης αυ­τι­σμού σε έ­να παι­δί. Το μό­νο σί­γου­ρο εί­ναι ό­τι ο αυ­τι­σμός ο­φεί­λε­ται σε βιο­λο­γι­κούς πα­ρά­γο­ντες.


5. Ένα παι­δί μπο­ρεί να ξε­πε­ρά­σει τον αυ­τι­σμό
Το αυ­τι­στι­κό παι­δί δεν εί­ναι δυ­να­τόν να κα­τα­φέ­ρει να ε­ξα­φα­νί­σει τον αυ­τι­σμό του. Απλά α­πο­κτά κα­τάλ­λη­λη εκ­παί­δευ­ση για να μπο­ρεί ως ε­νή­λι­κας να λει­τουρ­γεί σχε­δόν ό­πως και οι γύ­ρω του.


6. Όλα τα αυ­τι­στι­κά παι­διά έ­χουν τα ί­δια χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά
Φυ­σι­κά και δεν ι­σχύει κά­τι τέ­τοιο. Μπο­ρεί τα αυ­τι­στι­κά παι­διά να έ­χουν πολ­λά κοι­νά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ό­μως αυ­τό δεν ση­μαί­νει ό­τι εί­ναι και ί­δια. Άλλους ρυθ­μούς μά­θη­σης έ­χει έ­να παι­δί α­πό έ­να άλ­λο ό­πως και τε­λείως δια­φο­ρε­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα.


7. Τα αυ­τι­στι­κά παι­διά δεν κα­τα­φέρ­νουν να βελ­τιω­θούν πο­τέ
Όπως α­να­φέ­ρα­με και πα­ρα­πά­νω παί­ζει ρό­λο η προ­σω­πι­κό­τη­τα αλ­λά και ο ρυθ­μός μά­θη­σης κά­θε παι­διού. Ένα παι­δί μπο­ρεί να ση­μειώ­σει α­πό μι­κρή μέ­χρι πο­λύ με­γά­λη βελ­τίω­ση, α­νά­λο­γα με τις δυ­να­τό­τη­τές του.


8. Τα παι­διά με αυ­τι­σμό α­δια­φο­ρούν για ό­λους γύ­ρω τους
Το πα­ρα­πά­νω α­πέ­χει πο­λύ α­πό την α­λή­θεια. Τα παι­διά με αυ­τι­σμό νοιά­ζο­νται πο­λύ για τους γύ­ρω τους ό­μως δεν το εκ­φρά­ζουν ό­πως θα πε­ρι­μέ­να­με ό­λοι ε­μείς αλ­λά με τον δι­κό τους τρό­πο.


9. Ο αυ­τι­σμός υ­πάρ­χει ε­δώ και με­ρι­κά χρό­νια
Η πρώ­τη κα­τα­γρα­φή αυ­τι­σμού έ­γι­νε το 1943 και φυ­σι­κά και προϋπήρ­χε, ό­μως δεν υ­πάρ­χουν κα­τα­γρα­φές.

Φώτης Παπαναστασίου
Ειδικός Παιδαγωγός
www.eidikospaidagogos.gr